mgr Roksana Mielczarek

Psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Opolskim. Ukończone kursy: Psychologia dziecka, Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera), Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej oraz szkolenie z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Unplugged” i Interwencji kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną dzieci, bardzo chętnie współpracuje z rodzicami oraz udziela wsparcia psychologicznego.

Pozostali specjaliści w naszym zespole:

Scroll to Top