mgr Marta Kleinschrot

Logopeda, neurologopeda, Certyfikowany Instruktor Buteyko Clinic International

Magister kulturoznawstwa, w 2017 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia w Podyplomowym Studium Logopedycznym na Uniwersytecie Opolskim, a w 2019 roku studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu opóźnionego rozwoju mowy, mowy bezdźwięcznej, a także z zakresu pracy z niemowlakiem, oraz z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi. W 2022 roku ukończyła szkolenie z zakresu ETT w logopedii oraz uzyskała tytuł instruktora Buteyko Clinic International. W 2023 roku ukończyła szkolenie z zakresu osteopatii w logopedii.
Uczestniczyła w konferencji „Interdyscyplinarna interwencja ograniczająca zaburzenia w funkcji i budowie twarzoczaszki”
Jej pasją są podróże.

Pozostali specjaliści w naszym zespole:

Scroll to Top