fbpx
Kontakt ul. Krasińskiego 1, 47-300 Krapkowice

Dane kontaktowe

SAMED
Adres korespondencyjny:
ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice
rejestracja@samed.pl

Poradnia Medycyny Rodzinnej
ul. Szkolna 7, Krapkowice – tel. 77 466 45 17, fax. 77 474 91 59
ul. Sienkiewicza 31, Strzeleczki – tel. 77 466 81 17. Czynne od 8:00-15:00

Pielęgniarka Medycyny Rodzinnej
ul. Szkolna 7, Krapkowice – tel. 508 926 573

Poradnia Stomatologiczna
ul. Opolska 48, Krapkowice – tel. 77 466 37 88
ul. Szkolna 27, LO Gogolin – tel. 508 926 571

Poradnia Neurologii Dziecięcej / Pracownia EEG
Poradnia Logopedyczna
ul. Szkolna 7, Krapkowice – tel. 77 466 45 17

Centrum rehabilitacji 

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Fizjoterapia ambulatoryjna

ul. Krasińskiego 1, Krapkowice

tel. 77 466 70 23

Czynne od 8:00-16:00

mail: rehabilitacja@samed.pl

Centrum rehabilitacji S-MEDICA

ul. Kusocińskiego 16,

Krapkowice

tel. 77 474 95 95

mail: rejestracja@smedica.pl

Dyrektor SAMED
Miłosz Klement – m.klement@samed.pl

Zastępca dyrektora

Samira Dmitryk – s.dmytryk@samed.pl

SAMIRA DMITRYK

Kierownik rehabilitacji

Mgr Sandra Strużyna – s.struzyna@samed.pl

Kierownik stomatologii

Klaudia Kucio – k.kucio@samed.pl

Koordynator do spraw pielęgniarstwa

Mgr Edyta Ernst – e.ernst@samed.pl