Projekty

SAMED REHA Kompleksowe wsparcie z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej dla mieszkańców województwa opolskiego

Celem projektu jest: Przywrócenie osobom w wieku aktywności zawodowej pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do aktywności zawodowej orazbrania czynnego udziału w życiu społecznym poprzez wdrożenie kompleksowego programurehabilitacji medycznej na terenie województwa opolskiego w latach 2016-2020. Planowane efektu projektu: skrócenie czasu oczekiwania na rehabilitację, zmniejszczenie liczby osób niezdolnych do pracy, […]

SAMED REHA Kompleksowe wsparcie z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej dla mieszkańców województwa opolskiego Czytaj więcej »

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na dostawę IT w projekcie e-usługi POZ

W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr naboru POIS.11.03.00-00-0074/22 Samed spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na oprogramowanie i sprzęt informatyczny zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. Projekt realizowany jest w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony

Zapytanie ofertowe na dostawę IT w projekcie e-usługi POZ Czytaj więcej »

Scroll to Top