SAMED REHA Kompleksowe wsparcie z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej dla mieszkańców województwa opolskiego

Celem projektu jest: Przywrócenie osobom w wieku aktywności zawodowej pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do aktywności zawodowej oraz
brania czynnego udziału w życiu społecznym poprzez wdrożenie kompleksowego programu
rehabilitacji medycznej na terenie województwa opolskiego w latach 2016-2020.

Planowane efektu projektu: skrócenie czasu oczekiwania na rehabilitację, zmniejszczenie liczby osób niezdolnych do pracy, przedłużenie aktywności zawodowej, skrócenie czasu rekonwalescencji, skrócenie czasu powrotu do aktywności zawodowej, zmniejszenie wydatków publicznych na renty, lepszy przygotowanie kadry świadczącej usługi medyczne.

Wartość porojektu: 420 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 399 000,00 zł

Scroll to Top