mgr Aneta Stukan

Neurologopeda, surdologopeda

Pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel dyplomowany, specjalista w dziedzinie logopedii, neurologopedii, surdologopedii. Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, nauczyciel edukacji elementarnej – kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wrocławskiego, Śląskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej. Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego w Krakowie, gdzie ukończyła: Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej – I etap, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej.
Ponadto brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach i kursach, aby doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, między innymi, z zakresu diagnozy i terapii jąkania, zastosowania ustno – twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, dziecko z Fas, Makaton.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i dorosłymi w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny, w szkołach i przedszkolach, w tym również z oddziałami integracyjnymi, na koloniach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LOGOMED, realizując program „Dźwięki Marzeń”, który zapewnił systematyczną i profesjonalną terapię słuchu i mowy dzieciom z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi na terenie województwa opolskiego. Od kilku lat jest wolontariuszem, organizatorką festynów charytatywnych dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie ukończyła studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Pozostali specjaliści w naszym zespole:

Scroll to Top