mgr Ewa Jabłczyńska

Psycholog

Psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, niepełnosprawnościami, a także zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (w tym zaburzeniami lękowymi, nastroju), zaburzeniami zachowania, trudnościami wychowawczymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i ich rodziców oraz udziela wsparcia wychowawczego i terapeutycznego rodzinom.
Jako certyfikowany terapeuta metody Warnkego prowadzi trening przetwarzania słuchowego dla dzieci z trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi.
Posiada certyfikat terapeuty ręki, terapeuty treningu umiejętności społecznych.
Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach oraz studia podyplomowe uzyskując kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących diagnozy i terapii psychologicznej oraz metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym m,in:- roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii,- szkolenia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), – trzystopniowe szkolenie z zakresu „Stosowanej Analizy Zachowań w terapii dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu”- Szkolenie „Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dzieckaniepełnosprawnego w Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym METiS w Katowicach i wiele innych.

Pozostali specjaliści w naszym zespole:

Scroll to Top