mgr Justyna Kowalska-Saft

Fizjoterapeutka

W 2007 roku ukończyła Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku Technik Masażysta, zaraz po tym rozpoczęła studia na Politechnice Opolskiej uzyskując tytuł magistra Fizjoterapii. Brała udział w licznych kursach, między innymi: kurs koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation- PNF, kurs Kinesiology Taping. W 2015 roku odbyła szkolenie z Neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych. Rok później szkoliła się z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. W 2022r została terapeutą integracji sensorycznej, natomiast rok później uzyskała certyfikat terapeuty koncepcji NDT Bobabth. Pasjonatka dobrej muzyki i filmu.

Pozostali rehabilitanci w naszym zespole:

Scroll to Top