Miłosz Klement

Prezes Zarządu

Absolwent studiów Executive MBA w ochronie zdrowia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie doskonalił wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, finansowego i operacyjnego. Ma świadomość, że ochrona zdrowia to dobro publiczne, ale również rozumie zasady funkcjonowania rynku w tym sektorze. Potrafi efektywnie planować, organizować i kontrolować działalność swojej jednostki, dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych. Dąży do ciągłego rozwoju firmy, dbając o jakość usług i zadowolenie pacjentów.

Scroll to Top