Zdobywamy doświadczenie.

 Rok 2020 jak i 2021 obfitował w wiele szkoleń wśród pracowników rehabilitacji.

Kursy, które w tym roku zrobili nasi rehabilitanci:

Metoda FDM Fascial Distortion Model jest bardzo skuteczną terapią manualną zwalczającą ból. To forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, dysfunkcji narządu ruchu, układu mięśniowo-szkieletowego. Opiera się na gestykulacji, słowach jakimi pacjenci opisują swoje dolegliwości. Pozwala to znakomicie rozpoznać właściwe zniekształcenie powięzi i poznać jej lokalizację. Dzięki manualnym technikom prowadzi do szybkiej poprawy funkcji i obniżenia bólu. Celem każdej interwencji według FDM jest anatomiczny model korekcji powięzi.

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz FITS ukierunkowana jest na potrzeby diagnostyki i terapii dzieci ze skoliozą, wadą postawy i chorobą Scheuermanna. Skolioza/ wada postawy, boczne skrzywienie kręgosłupa jest chorobą cywilizacyjną, najczęściej występującą w wieku dojrzewania dziecka, ale pojawia się też u osób dorosłych. Metoda posiada spójną koncepcję, uwzględniającą zasady leczenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Terapia rozpoczyna się od poprawy propriocepcji/czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała.

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI) pozwala na szczegółową diagnozę i przynosi szybkie efekty. Cechuje się dużą skuteczność stosowanych technik. Terapia przebiega w bezpieczny i delikatny sposób, nie ma przeciwwskazań. Terapię tę możemy zastosować u wszystkich pacjentów. FOI jest terapią całego ciała. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Dzięki temu nie skupiamy się tylko na skutku, lecz zwalczamy przyczynę powstałej patologii narządu ruchu.

Kurs PNF podstawowy jest jednym z ważniejszych kursów w fizjoterapii, pozwola szerzej zdiagnozować problemy pacjentów ortopedycznych jak i neurologicznych. Podst. celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznych i fizycznych doznań.

Kurs spastyczność może pojawić się w przebiegu choroby neurologicznej, u pacjentów udarowych, ale też pourazowo. Postępowanie w przypadku jej wystąpienia jest długofalowe i wymaga ogromnej motywacji i cierpliwości. Zaburzenie to najczęściej dotyka obszaru kończyny górnej, uniemożliwiając sprawne wykonywanie czynności samoobsługi oraz obszaru kończyny dolnej, utrudniając lub nawet uniemożliwiając samodzielną lokomocję pacjenta

Kurs Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu jest intensywnym szkoleniem praktycznym w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przebiegu innych chorób OUN. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy praktycznej dotyczącej terapii chorych po uszkodzeniu OUN na poziomie struktury tkanki (np. likwidacja przykurczów spastycznych), funkcji ciała(np. pobudzanie skurczu mięśniowego) i aktywności (reedukacja funkcji dnia codziennego).

Kurs IBITA Bobath dla dorosłych. Celem usprawniania według metody Bobath jest doprowadzenie pacjenta do max. samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur OUN. Dzięki dokładnej analizie prawidłowego ruchu możliwe jest wnikliwe zrozumienie patomechanizmu zaburzeń powstających w ciele po uszkodzeniu CUN. Prezentowane są inf. i techniki zarówno dla terapii pacjenta w fazie ostrej, jak i przewlekłej. 

Kursy, które zrobilyśmy w 2020 roku:

także kurs PNF (opis powyżej)

Metoda ISST- Schroth, kurs trójwymiarowej terapii- skolioza jest bardzo rozbudowanym, specjalistycznym kursem leczenia, rehabilitacji pacjentów ze skoliozą. Skolioza- wada postawy,boczne skrzywieniem kręgosłupa jest chorobą cywilizacyjną, najczęściej występującą w wieku dojrzewania dziecka, ale pojawia się też u osób dorosłych.

Kurs OMT Kaltenborn- Evjenth jest jednym z najlepszych kursów w dziedzinie terapii manualnej. Szkolenie bardzo intensywne, z bogatym programem, podzielone na kilka szczegółowych modułów. 

Scroll to Top