Wykonujemy terapię oraz diagnozę SI

Terapię SI wykonujemy w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej-na NFZ jak i komercyjnie. Wykonujemy również odpłatną diagnozę SI.

SI- Zaburzenia integracji sensorycznej- co to jest? Opowie Wam nasza fizjoterapeutka Justyna Kowalska-Saft.

Zaburzenia SI, czyli brak umiejętności wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji w celu płynnego, codziennego funkcjonowania.
Zaburzenia te mają miejsce w centralnym układzie nerwowym, którym kieruje mózg. Jeśli przetwarzanie przebiega nieprawidłowo wówczas mózg nie jest w stanie spełnić swojej najistotniejszej funkcji, którą jest organizacja informacji sensorycznych.
Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów:

  • czuciowego (dotykowego, proprioceptywnego)
  • przedsionkowego
  • słuchowego
  • wzrokowego
  • węchowego
  • smakowego*

Należy pamiętać, że nikomu nie udaje się integrować bodźców w sposób doskonały. Jedni robią to lepiej, a inni gorzej. Problem powstaje wtedy, kiedy zaczyna mieć to wpływ na jakość życia.
Kiedy należy szukać pomocy?
Przede wszystkim kiedy dany problem przeszkadza dziecku. Czynności, które powinny przychodzić w sposób naturalny sprawiają mu trudność. Frustracja z jaką przyjdzie mu się mierzyć może obniżyć jego samoocenę i prowadzić do kolejnych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Warto sobie zadać również pytanie, czy dany problem przeszkadza innym? Dziecko swoimi zachowaniami może wywoływać złość wśród rówieśników (np. bicie, gryzienie, wpadanie na inne dzieci). Jego zachowania mogą być niebezpieczne, czym będzie wywoływać stres i zdenerwowanie u opiekuna.
Warto również posłuchać lekarza, czy nauczyciela, którzy mogą sugerować zgłoszenie się w tej sprawie do specjalisty. Nie zawsze mogą mieć rację, ale czy nie warto sprawdzić i upewnić się, że nasze dziecko rozwija się w sposób prawidłowy, albo ewentualnie jak najszybciej pomóc mu poradzić sobie dobrze funkcjonować w świecie pełnym bodźców?
Bibliografia:
www.fundacjaokono.pl
Carol Stock Kranowitz „Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego- diagnoza o postępowanie”.

*https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_objawy

Scroll to Top