Justyna Kowalska-Saft

W 2007 roku ukończyła Szkołę Policealną Samorządu Województwa łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku Technik Masażysta. Zaraz po tym rozpoczęła studia na Politechnice Opolskiej uzyskując tytuł magistra Fizjoterapii. Brała udział w licznych kursach, między innymi: piłki rehabilitacyjne, taśmy elastyczne, poduszki sensomotoryczne, kurs koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation- PNF, kurs Kinesiology Taping. W 2015 roku odbyła szkolenie z Neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych. Rok później szkoliła się z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. Prywatnie interesuje się turystyką górską, Pasjonatka dobrej muzyki i filmu.